Regulations Regulaminy

Rules and regulations of 16 Open Polish Jodo Championships

Rules and regulations of the 16th Open Polish Jodo Championships 

(updated)

Racibórz 9 - 10.05.2024 


Organizer: Polski Związek Kendo

Host: Hala OSiR - Arena Rafako

Local organizer: Polskie Stowarzyszenie Iaido - Butokukan Racibórz

Hala OSiR - Arena Rafako, ul. Łąkowa 31, 47-400 Racibórz

9 - 10.05.2024

The full program of the Championships can be found on ompj.kendo.pl or ompj.jodo.pl.

Deadline for applications for the Championships is Thursday, 2.05.2024 Sunday, 5.05.2024 at 23:59. Later applications will not participate in the drawings, and thus in the Championships. The results of the draw will be published until 5.05.2024 8.05.2024 on ompj.kendo.pl or ompj.jodo.pl.


Individual Open Polish Jodo Championships


Open Polish Jodo Team Championships

Regulamin 16 Otwartych Mistrzostw Polski Jodo

Regulamin 16 Otwartych Mistrzostw Polski Jodo

(zaktualizowany)

Racibórz 9 - 10.05.2024 


Organizator: Polski Związek Kendo

Gospodarz: Hala OSiR - Arena Rafako

Organizator lokalny: Polskie Stowarzyszenie Iaido - Butokukan Racibórz

Hala OSiR - Arena Rafako, ul. Łąkowa 31, 47-400 Racibórz

9 - 10.05.2024

Pełen program Mistrzostw znajduje się na stronie ompj.kendo.pl lub ompj.jodo.pl.

Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń na Mistrzostwa nastąpi w czwartek, 2.05.2024 niedzielę 5.02.2024 o godzinie 23:59. Wszystkie osoby zgłoszone po tym terminie nie będą brały udziału w losowaniu, a co za tym idzie w Mistrzostwach. Wyniki losowania zostaną opublikowane do 5.05.2024 8.05.2024 na stronie ompj.kendo.pl lub ompj.jodo.pl.

6.1 Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Polski
6.2 Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski


Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Polski


Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski