Examinations Egzaminy

Egzaminations

You will need written permission from your national federation or current licence from Polish Kendo Federation. Examination fee according to the PKF regulation for 2024. We accept Euro equivalent (Jodo Bu officers).

Jodo exams

Egzaminy

Do egzaminów dopuszczone zostaną osoby posiadające aktualne licencje PZK lub zgodę macierzystej organizacji Kendo w przypadku gości z zagranicy. Opłaty za egzaminy ustalane są cennikiem PZK (stopnie Kyu) oraz EKF (stopnie Dan), można je znaleźć w uchwale Zarządu PZK na rok 2024

Egzaminy Jodo