XVI Open Polish Jodo Championships
Racibórz

9 - 10 · 05 · 2024

Polski Związek Kendo

Polish Kendo Federation warmly invite for 16th Open Polish Jodo Championships  to be held in Racibórz, Poland on 9th and 10th May 2024.

Confirmed Sensei / Nauczyciele

Invited judges / Zaproszeni sędziowie

Jodo

Venue / Miejsce

Hala Rafako, Racibórz, ul, Łąkowa 31, Racibórz

Date / Data

9th - 10th May 2024

Accomodation / Noclegi

Patronat / Patronage

Mistrzostwa objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Racibórz
Pan Dariusz Polowy

The championship is held under the honorary patronage of the President of Racibórz
Mr. Dariusz Polowy

Organizers / Organizatorzy

Polski Związek Kendo

Partners / Partnerzy